Nakai Yozaburo and Dokdo – Japan’s Blueprint for Invasion
Nakai Yozaburo – Japan’s secret agent of expansionism.
The biography of Nakai Yozaburo 1906 by Okuhara Hekiun (奧原碧雲)
A portrait of Nakai Yozaburo

CGH
nakai yozaburo 中井養三郎 Okuhara Hekiun 奧原碧雲nakai yozaburo 中井養三郎 Okuhara Hekiun 奧原碧雲

CGH